Junta directiva

President
Marcel Cortada i Esteve
Vicepresident 1r
Gemma Ginovart i Galiana
Vicepresidenta 2a
Mª Josefa Cano i Ochoa
Tesorer
Glòria Codina i Fontcuberta
Secretària d’Actes
Maria Serret i Serret
Secretària d’Actes Científics
Mireia Serra i Vila
 Vocals
Concepción Cespedes i Domínguez
Josep Perapoch i López
Mª Mercè Leonhardt i Gallego
Carme López i Agustina
Francisca Montilla i Pérez
Jordi Ponces i Vergé
Anna Riverola de Veciana
Remei Tarragó i Riverola
Joan Vidal i Valls